Typiskt Pettersson!             
Hur känner man igen en Petterssonbåt egentligen?

Något lätt rätt svar finns inte, eftersom CG Pettersson ritade över 1000 båtar, i storlek från ett par kanoter och jollar till några stora fartyg. Men mest känd är hans många motorbåtar för fritidsbruk och de har ofta vissa drag gemensamt.  

1. Bredden 

En Pettersonbåt är alltid långsmal. Oftast är de 4-5 gånger så långa som de är breda, ibland ända upp till 6 gånger! Mätt i vattenlinjen skiljer det ändå mer. 

2. Ventilerna & Örat

Båtarna har oftast runda ventiler, till exempel  två per sida.  
”Örat” är den karakteristisk böjda formen på övergången från skarndäck till fördäck.

3. Förstäven  Förstäven är ofta rak.  

 

4. Motorn På båtar upp till ca 10 meter var motorn ofta monterad i en ”låda” mitt i båten.

 

5. Skrovet  Nästan alltid kravellbyggt. Tunt och lätt skrov.

 

6. Spanten Tätt spantat, ca 17 cm mellan, var tredje i stål.

 

7. Ritningen Finns på Sjöhistoriska museet. Har projektionerna som nedan. För båtar äldre än 1925 finns relativt få ritningar bevarade. Pettersson signerade ritningarna med ritningsnummer, namn och datum. 

 

8. Linjerna Alltid mycket vackra!
Tillbaka till Petterssonbåtssidan
© Träbåtsakuten, Solsystemet Web