CG Pettersson

                         
Tillbaka till Petterssonbåtssidan
Från  ”Till Rors” 1953:


C. G. Pettersson
död


 Ingenjör C. G. Pettersson avled den 27 mars i en ålder av närmare 77 år. Han fick förmånen att verka inom sitt yrke – kanske man skulle säga konstnärskap, ty båten tillkommer inte enbart enligt matematiska regler – ända till de sista månaderna av sitt liv. För någon tid sedan drabbades han av en lindrig hjärnblödning, vilken inte hindrade honom från att röra sig ute men som förtog honom möjligheten att fortsätta arbetet, som alltid berett honom så stor glädje. C. G. Pettersson eller ”Cege”, som han vanligen kallades, var en arbetsmänniska av stora mått. Han älskade sitt yrke. För honom var det inget tvång att arbeta utan en inre nödvändighet. Därför blev de sista månaderna av hans liv ett tvång, tvånget att avstå från arbetet, som givit hans liv innehåll.
   ”Cege” har betytt mycket för svensk motorbåtssport. Man kan utan överdrift säga, att han var den svenska motorbåtens fader. Redan tidigt skaffade han sig internationellt rykte som båtkon-

struktör. År 1904 konstruerade han den första motorbåt han gav namnet Wiking. Den byggdes av Reversators varv och var utrustad med en 2,5 hk motor. Med denna båt deltog han samma åt i Kielregattan och hemförde segern och därmed också det första internationella motorbåtspriset till Sverige.
  ”Cege” har genom sin allbekanta ruffade familjebåt skapat en båttyp, som inte har någon motsvarighet på annat håll. Båten har blivit den farkost, som givit rörlighet åt mångtusende familjer. Ruffbåten finns överallt utefter våra kuster och i våra sjöar. Men han ritade inte bara småbåtar. Många av de stora motoryachterna har utgått från hans ritbord. Där finns internationellt kända yachter såsom Lilian II, Stella Marina, Jagaren med flera.
  ”Cege” var en skicklig och orädd sjöman. Stockholmsskärgården kände han på sina fem fingrar, men han kunde även de stora vattnen. År 1925 gjorde han en långfärd runt Skandinavien med sin båt Wiking X. Med samma båt deltog han i  Nordsjötävlingen till Amsterdam år 1928. Wiking X var inget stort skepp. Dess huvuddimensioner var endast 9x2,15 meter och med 8 hk motor gjordes en maxfart av 7,2 knop. Att ge sig ut på de stora haven med en så liten farkost

kräver mycket kunnighet om nåde båt och sjö.
  ”Cege” var intresserad KMK-medlem. När klubben bildades 1915 var han en av de första att inträda som medlem. Två år därefter var han medlem i styrelsen dör han kvarstod till 1933. Under styrelsetiden var han också i 3 år medlem i arbetsutskottet. I klubbens tävlingskommitté nedlade han ett intresserat arbete under 1920-1925. Den tekniska kommittén tillhörde han från 1925 till sin död. För sitt arbete inom KMK har han fått motta både brons-, silver- och guldplaketter. Guldplaketten till och med 2 gånger, första gången för Skandinavien-rundresan och andra gången 1933, då han belv kallad till ständig medlem.
  C.G. Pettersson tillhörde de tysta och fina i samhället men trots detta var han en markant och välkänd profil i standvimlet. Han gick försynt sin väg fram utan att använda armbågarna. Man han kom ändå dit han ville. Dem han samarbetade med fick han att böja sig, inte av tvång men av sakskäl.
  Naturen känner inget tomrum. Likafullt blir tomrummet efter C. G. Pettersson svårt att fylla.

                           Ruben E. Östlund

 

Comments or more pictures ? Please send to Träbåtsakuten

© Träbåtsakuten, Solsystemet Web